Surface Piercingar

Savannis nätbutik erbjuder flera olika slag av surface piercingar som professionella piercare kan installera på din kropp där det är jämnt hudunderlag. Surface piercingar är piercingsmycken som placeras under huden och där endast piercingsmyckets ändor syns ovanför ytan. I vårt utbud hittar du Dermal Anchor-smycken, Skin Diver-smycken samt Surface Barbells som alla är till för surface piercingar. Alla våra surface piercingsmycken, det vill säga dermal ankare smycken, Skin Diver-smycken och Surface-smycken är gjorda av titan. Dermal Anchor-smyckenas lösa delar finns också att fås i kirurgiskt stål.

Dermal Anchor-smycket är litet men ser häftigt ut och kan installeras nästan var som helst på kroppen. Det vanligaste är att man tar en dermal ankare piercing i pannan, kinden eller i nacken. Micro Dermal installeras genom att göra en liten ficka under huden dit den platta Dermal Anchor basen till sist placeras. På den del av basen som stiger upp till ytan skruvas den synliga delen av smycket fast såsom exempelvis en stenprydd disk. I jämförelse med exempelvis surface piercingar är det mindre risk för att dermal ankare baser ska växa ut ur huden eftersom dermal ankaren är så liten. Som eftervård räcker det med grundläggande hygien.

I vårt utbud av Dermal Anchor-smycken finns såväl dermal ankare baser som disker för Dermal Anchor-smycken. Dermal Anchor baserna är 1.6mm tjocka, har inre gängor och kan fås i två olika höjder. Vårt utbud av Dermal Anchor disker består av många olika modeller och färger samt två olika material. I vårt utbud av Dermal Anchors ingår också Micro Dermal Healing-post der vill säga en liten platt smyckesdel som hjälper dermal ankare piercingen att läka. Micro Dermal Healing-post kan också användas som retainer om du inte vill eller kan använda en mer uppseendeväckande smyckesdel på din Dermal Anchor.

Installeringen och skötseln av Skin Diver-piercingen är likartad som installeringen och eftervården av Dermal Anchors och också Skin Diver-piercings kan placeras vart som helst på kroppen. Skin Diver-piercingen skiljer sig från dermal ankaren i och med att Skin Diver-piercingen är mindre och det inte går att byta delar på ett Skin Diver-piercingsmycke. Tack vare att Skin Divern är liten är risken för att den växer ut ur huden liten och smycket fastnar inte heller i exempelvis kläder så lätt.

Till vårt utbud av Skin Diver-smycken hör det 1.0mm tjocka Skin Diver-piercingsmycket som smyckats med en klar sten.

Installeringen av en surface piercing skiljer sig från Micro Dermal och Skin Diver eftersom man gör två vinkelräta hål i huden dit surface barbellen, som har hörn med 90 graders vinkel, till slut placeras. När man tar en surface piercing måste man ta i beaktande hur surface smycket placeras och samtidigt hur huden töjs och rör sig på det valda området. Surface piercingar passar bäst på ett jämnt hudområde som till exempel i nacken eller på bröstkorgen. Det tar ett tag att läka en surface piercing och det finns alltid en risk att surface piercingen växer ut ur huden.

I vårt utbud av Surface Barbells hittar du rätt slag av piercingsmycke för din surface piercing. Surface barbellen är 1.6mm tjock och kan fås i olika längder.

Vänd dig alltid till en professionell piercare om du vill ta en surface piercing.